Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Cytinus hypocistis ssp. clusii ή Cytinus ruber βγαίνει αυτή την εποχή σε ρίζες Cistus creticus

Δεν υπάρχουν σχόλια: